קבר רבי פנחס בן יאיר בבית החיים בצפת המסוגל להסרת הקליפות עין הרע ופחדים

סגולה להסרת קליפות, עין הרע ופחדים להתפלל בציונו של התנא האלוקי רבי פנחס בן יאיר בצפת (ראוי להקיף את הציון שבע פעמים תוך אמירת “אנא בכח” ו”יושב בסתר” בכל הקפה, (כפי שהורה המונקטשער רב  בעל המנחת אלעזר) ולתת צדקה לפני התפילה, 

 

רבי פנחס בן יאיר, חותנו של רשב”י, נודע בצדקותו המופלגת ובמידת הפרישות שלו. קברו שנתגלה ע”י האר”י הקדוש מהווה מקום תפילה מיוחד לסגולה להסרת קליפות, עין הרע ופחדים.

 

שליח סגולתא יתפלל, יאמר כל ספר תהילים, יקיף את הקבר 7 פעמים ויאמר “אנא בכח” ו”יושב בסתר” בכל הקפה עבורכם

 

בחרו אחד מתוך האפשרויות:

 

שליח סגולתא תלמיד חכם וירא שמים יאמר עבורכם את כל ספר התהילים, יקיף את קברו של רבי פנחס בן יאיר שבע פעמים תוך אמירת “אנא בכח” ו”יושב בסתר” בכל הקפה, ויתפלל להסרת קליפות, עין הרע ופחדים.

לתשלום: 320$

 

בחצות הלילה בעת רצון, שליח סגולתא תלמיד חכם וירא שמים יאמר עבורכם את כל ספר התהילים, יקיף את קברו של רבי פנחס בן יאיר שבע פעמים תוך אמירת “אנא בכח” ו”יושב בסתר” בכל הקפה, ויתפלל להסרת קליפות, עין הרע ופחדים.

לתשלום: 480$

תיאור

רבי פנחס בן יאיר היה תנא בדור הרביעי, חותנו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. הוא התפרסם בגודל צדקותו, פרישותו ומעלתו הרוחנית. חז”ל מספרים שהקפיד שלא ליהנות משל אחרים אפילו במשהו קל, ושבזכות מידותיו אף בהמתו נהגה בקדושה ופרישות יתירה. פעם אחת כשהלך רבי פנחס לפדות שבויים, ביקש מנהר הגינאי להיחלק כדי שיוכל לעבור, וכשסירב הנהר איים עליו שלא יזרמו בו מים, ואז נחלק הנהר לפניו. סיפורים נוספים על גדולתו מלמדים איך התפלל על בתו של אדם שנשטפה בנהר והצילה, ואיך בזכותו פסקו עכברים מלהזיק לתבואה בעיר שלא הפרישה מעשרות כראוי. מקום קבורתו של רבי פנחס בן יאיר בצפת נתגלה ע”י האר”י הקדוש, אולם לא הצליחו להקים שם ציון מפואר מכיוון שכך ביקש רבי פנחס בחלום, להישאר בפשטות כפי שחי. על פי עדויות, המערה ממשיכה עד קברו של חתנו רשב”י במירון, וכל ערב ראש חודש עולים משם הצדיקים הקבורים במערה. לאורך הדורות פקדו יהודים רבים את קברו של התנא הקדוש ונושעו בזכותו, אפילו כשבעלי השדות הערבים לא הרשו להיכנס למתחם הקבר פגעה בהם מידת הדין. כיום מהווה המקום אתר תפילה חשוב, במיוחד לבקשת סגולה להסרת קליפות, עין הרע ופחדים, כאשר נוהגים להקיף את הקבר שבע פעמים באמירת “אנא בכח” ו”יושב בסתר” בכל הקפה, כפי שנהג לעשות המקובל האלוקי בעל ה”מנחת אלעזר” המונקטשער רב כשהיה בארץ ישראל.

מידע נוסף

אפשרות

אפשרות 1, אפשרות 2

אולי מעניין אותך גם

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם