ציונו של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל המסוגל לזיווג הגון ולזרע של קיימא

סגולה לזיווג הגון ולזרע של קיימא להתפלל בציונו של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה שבגליל (ראוי להקיף את הציון שבע פעמים ולתת צדקה לפני התפילה, כפי שהתנא היה גדול בתורה וקדושה) רבי יונתן בן עוזיאל נודע כתלמידו הגדול ביותר של הלל הזקן, עליו נאמר שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה. בזכות עוצם קדושתו וגדלותו בתורה, ציון קברו הפך למקום תפילה מרכזי לפותחי שערי זיווג ופדיון הבן.

שליח סגולתא יתפלל ויאמר כל ספר תהילים עבורכם

בחרו אחד מתוך האפשרויות:

שליח סגולתא תלמיד חכם וירא שמים יאמר עבורכם את כל ספר התהילים ותחינות ובקשות על ציון קברו של התנא רבי יונתן בן עוזיאל לזיווג הגון במהרה ולזרע של קיימא.

לתשלום: 400$

בחצות הלילה בעת רצון, שליח סגולתא תלמיד חכם וירא שמים יאמר עבורכם את כל ספר התהילים ותחינות ובקשות על ציון קברו של התנא רבי  יונתן בן עוזיאל לזיווג הגון במהרה ולזרע של קיימא.

לתשלום: 650$

תיאור

התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל היה מגדולי תלמידי הלל הזקן ומחבר תרגום יונתן על נביאים וכתובים. עוצם גדולתו ניכרת מהמדרש האומר ששלושים מתלמידי הלל היו ראויים שתשרה עליהם שכינה, ויונתן בן עוזיאל היה הגדול מכולם. חז”ל מספרים על קדושתו יוצאת הדופן, ואומרים שבשעה שישב ועסק בתורה, כל עוף שעף מעליו מיד נשרף. כשכתב את תרגומו לנביאים מפי חגי זכריה ומלאכי, רעדה ארץ ישראל וה’ שאל מי גילה את סתריו, ורבי יונתן השיב שעשה זאת לכבוד ה’ ולמנוע מחלוקת. על פי המסורת, יונתן בן עוזיאל לא זכה לפרי בטן וציון קברו בעמוקה נודע כמקום סגולה לזיווג ולזרע של קיימא. מקובל להקיף את הקבר שבע פעמים ולהתפלל מעומק הלב שכשם שהתנא האלוקי האיר את העולם בתורתו ובקדושתו, כך יאירו שערי שמים וישלחו זיווג הגון וזרע בר קיימא לכל המייחלים לכך.

מידע נוסף

אפשריות

אפשרות 1, אפשרות 2

אולי מעניין אותך גם

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם