סגולה נגד עין הרע בילד

להרים את העיניים לשמים הרב הקדוש מרשפשיץ זצ”ל כותב: “שמעתי בילדותי, כמו ששמעתי בנעוריי, סגולה שאומרים, שמי שרוצה שלא להכניס עין הרע בילד, שיסתכל על השמים”. ולדעתי, אומר הוא את הטעם, כי עין הרע באה מכך שכאשר אדם רואה אצל מישהו דבר יפה או גדולה וכסף או ילדים וכדומה בכל מעלה, והוא מתבונן בהתפעלות גדולה […]

סגולה נגד עין הרע מהגמרא

אם מישהו חושש מעין הרע, עליו להחזיק את אגודל יד ימין בכף יד שמאל ואת אגודל יד שמאל בכף יד ימין, ולומר: “אני פלוני בן פלוני מזרעו של יוסף, שלא שולטת בו עין הרע, שנאמר ‘בן פורת יוסף בן פורת עלי עין’”. את הלחש הזה יכול כל אחד לומר, כי כל היהודים מכונים על שם […]

סגולות למניעת עין רעה

עצה לינצל מעין רעה, שהוא עצמו יסתכל על הזולת ועל חבירו רק בעין טובה בשמחה ובלב שלם ללא קנאה וצרות עין ומידה זו תשמרנו מעין הרע (ס’ ים הכחמה בשם מחזור ויטרי) כדי להקדים רפואה למכה ולמנוע שלא תשלוט העין רעה, יש לתלות על הצוואר שער של חמור שחור הלקוח מבין שתי עיניו מזכר לזכר […]

סגולות נגד עין רעה בבית חדש

בבית חדש או בבית מפואר המושך תשומת הלב, נהגו לתלות במסמר פרסה של סוס או חמור, נעל ישנה שנלקחה מהרחוב ובעליה אינם ידועים, מטאטא ישן וכדומה, ויש שציירו על משקוף הבית כף יד בדם או בטיט. יש שתלו בכניסה לבית קרני שור עקומות או ראש צבי בעל קרניים גדולות שבהם ינגח העין רעה ויבטל אותה […]

סגולות למי שנפגע מעין רעה

סגולה לאדם שנפגע מעין הרע, יקה דג, יוציא את עיניו, ידרוך עליהם על הארץ ברגלו הימנית ויאמר: “העין אשר השפיעה עלי תימעך אנפקסת אל-עין אל-צאבתני”, אח”כ ירים אותן ויקברן בשער החיצוני של הבית (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ד בשם הנוסע רבי דוד בן סלימאן ששון) כדי לבטל העין הרע נהגו לירוק פעם אחת או שלוש פעמים […]

סגולה לידע אם חולי בא מעין הרע

אם תרצה לדעת אם החולי בא מעין הרע, קח סכין חדש ותניח בלי ידיעתו תחת מראשותיו אם הסכין יעלה חלודה סימן שהחולי בא מעין הרע, וכדי לרפאותו, קח את אותו סכין, וחתוך בה חתיכה מלחם שלם, וגם את צפורני ידיו ורגליו של החולה, ושים צפורניים אלו בתוך פרוסת לחם הנ”ל, ותן לכלב, לזכר, לכלב זכר, […]

סגולות נגד עין רעה לילדים

סגולה לשמור התינוקות והילדים קטנים מפני עין הרע, יש לקחת: עפץ – פרי עץ האלון, ודע – מין צדף לבן, דהאשאיי – אבן חן טורקיז כחלחלה ירקרקה שיש בה שבעה נקבים, את כל אלה קושרים ביחד בצרור אחד ומלבישים על הילדים. כאשר העין הרעה מסתכלת על נושאי צרור זה העפץ או החרוז נסדקים ועין הרע […]

סגולות נגד עין רעה

יאחז אצבע האגודל של יד ימינו בתוך אצבעות שמאלו ואגודל שמאלו יאחז בתוך אצבעות ימינו ובעודו אוחז בזה ובזה יאמר: ‘אנא פלוני בן פלוני מזרעא דיוסף אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא ככתוב בן פרת יוסף בן פרת עלי עין’ וירגיל האדם לעשות סגולה זו בכל יום קודם שיצא מפתח ביתו ללכת וגם בכל פעם […]

סגולת נספות לעין הרע

צורת האות ה’ מכסף הוא סגולה שלא ישלוט בו עין הרע. יאמר כל יום את חמישע עשר פרקי שיר המעלות. אמירת פיטום הקטורת טוב נגד עין הרע. מזוזה שהיא כהלכתה אין שד מזיק יכול לשלוט במקום. להבריח רוח טומאה סגולתה לקרוא פרשת נח . יאחוז אגודל ימין וארבע אצבעות שמאל, ואגודל שמאל בארבע אצבעות ימין […]

להסתכל על הציצית

להסתכל על  הציצית מועיל להינצל מעין הרע.  (החיד”א על פי הילקוט ראובני)

חמסה (צורת יד של חמש אצבעות) להסרת עין הרע

חמסה בקרב עדות המזרח מקובל החמסה כסגולה נגד עין הרע שעושים צורת פס יד בעלת חמש אצבעות וישנם שעושים ציור של עין באמצע ויש שכותבים עליה שדי ומניחים אותה על גבי תינוקות  עוד מצוי אצל בני עדות המזרח להשתמש בצמח הרודא שיח נוי מזרחי להגנה מעינא בישא ובערבית קוראים לפיגם רודא פיג”ל או פיג”ן ויתכן […]

להסתכל על דופן אפו השמאלית

מובא בגמ’ (ברכות דף נה) מי שחושש לעין הרע של עצמו יסתכל על דופן השמאלי של חוטמו ומעשה שהיה כאשר השתתף בשמחה הג”ר אליהו דושניצר זצ”ל הבחינו שסוגר כל הזמן את עינו הימנית ונימק שזה בכדי שיראה צד האף השמאלית ולא יתן עין הרע בוילון היפה שלפניו  עוד מבואר בגמ’ ברכות דף נה מי שחושש […]

לומר: אנא מזרעא דיוסף אנא

מזרעא דיוסף אנא בגמ’ (ברכות דף נה) כתוב סגולה שיאמר אנא מזרעא דיוסף אנא, וכך לא יחול עליו עין הרע. ועיין בעיון הפרשה גליון קיח פרשת ויחי אות ג’ וגליון קכט פרשת ויחי קונטרס התשובות שהקשו ממה נפשך אם הוא מזרע יוסף ממילא הוא ניצול מעין הרע ואם אינו מזרע יוסף מה יועיל לו הלחש […]

לחש לעין הרע בדוק ומנוסה מספר עבודת הקודש להחיד”א זיע”א:

לחש של החיד”א ידוע הלחש של החיד”א נגד עין הרע הובא בספר עבודת הקודש גם הסטייפלער היה אומר לחש להוצאת עין הרע ואמר שקיבל את הלחש מיהודי זקן מביאליסטוק והחזו”א היה שולח אליו אנשים שיסיר מהם עין הרע ע”י לחש    סדר הלחש: מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כָּל מִין עֵינָא בִּישָׁא. עֵינָא אוּכְמָא, עֵינָא צְרוֹבָא, עֵינָא […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם