סגולה לפרנסה – לומר פסוק ולכוון השם הקדוש

לכוון שם קדוש זה המסוגל להצלחה, שם “כסה בפז”. ומוצאו מהפסוק: “ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל” (תהלים ק”ה ל”ז). ועל כן יאמר פסוק זה כמה פעמים, ואח”כ יערוך תפילה לה’ שיצליחהו בממון ובפרנסה טובה בזכות השם הקדוש שנתכוון בו שהוא “כסה בפז” (עוד יוסף חי דרשות, פרשת תרומה). (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – למנצח בצורת המנורה

יאמר בכוונת הלב מזמור “למנצח בנגינות (תהלים ס”ז) בצורת המנורה ולומר עליו בקשה לפרנסה ויבקש מה’ ית’ שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו ועסקיו (לשון חכמים ח”ב סימן ו’-ז’. עיין שם לשון הבקשות). (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – המתפלל מעומק הלב מכפילין לו מזונותיו

הסגולה העולה על כולנה – תפילה, כמובא בגמ’ (נדה דף ע:): “מה יעשה אדם ויתעשר? … יבקש רחמים ממי שהעושר שלו”.  בתנא דבי אליהו (זוטא פרשה ו’): “… כשאני רואה את בני אדם שאין להן תוחלת, לא במעשיהן ולא במעשה אבותיהן, אלא בשביל שהן עומדין ומברכין ומתחננין ומרבים תפילה לפני, אני נזקק להן וכופל להן […]

סגולה להצלחה ופרנסה ולהנצל מכל צרה – לומר אגרת הרמב”ן

אגרת הרמב”ן  האגרת הזאת שלח הרמב”ן ז”ל מעיר עכו לקטולניא לבנו על הענוה, וצוה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע, וילמדו גם אחרים עמו, ויהיה רגיל בו בעל פה כדי לחנכם בילדותם ביראת שמים. ובישר לו שביום שיקרא אגרת זה שיענוהו מן השמים כל מה שישאל, וכל מי שירגיל לאומרו בודאי יהא ניצול מכל צרה ומובטח […]

סגולה לפרנסה והצלחה, שלא יראה עניות וחסרון כיס, ועוד כמה עניינים.

מובא בשם האריז”ל לומר כל יום תיקון מ”ח מתיקוני הזוהר הק’, בראשית תמן וכו, אשר זהו סגולה לתקן ולטהר נפשו, ואינו רואה מיתת בניו, וזוכה ליראת שמים, ומצליח בכל דרכיו, ולא יצטרך לבריות, וכל אויביו יפלו תחתיו, ויזכה לאריכות ימים ושנים ולחיי עוה”ב עכ”ד (צוהר – ה / הרב אליקום דבורקס ועוד ספרים)

בראשית תמן תיקון מח בלשון הקודש.

תִּקּוּן שְׁמוֹנָה וְאַרְבָּעִים, בְּרֵאשִׁית, שָׁם תְּרֵ”י, שָׁם שַׁבָּ”ת, כְּמוֹ כֵן ב’ רֵאשִׁי”ת בָּרָ”א שִׁי”ת, וְהֵן שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת וְגוֹמֵר. פַּעֲמַיִם הִזְכִּיר כָּאן שַׁבָּת, כְּנֶגֶד הַשְּׁכִינָה הָעֶלְיוֹנָה וְהַתַּחְתּוֹנָה. לְדרֹתָם, מַה זֶּה לְדרֹתָם? אֶלָּא אַשְׁרֵי הוּא מִי שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָם דִּירָה בְּשַׁבָּת בִּשְׁנֵי בָּתֵּי הַלֵּב, וּמְפַנֶּה מִשָּׁם יֵצֶר הָרָע […]

סגולה לפרנסה – צדקה בשעת צמצום הפרנסה

לתת צדקה, כדברי הגמ’ (גיטין דף ז.): “אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין, יעשה מהן צדקה”. המהר”ל (חידושי אגדות) ביאר הטעם בזה, שכאשר האדם משפיע לאחרים – השם ית’ משפיע אליו. ובעיון יעקב ביאר ע”פ הגמ’ בשבת (דף קנא:), שכל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים. (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – מעשר כספים

לדקדק בנתינת מעשר, כמובא בשבת (דף קיט., תענית דף ט.): “עַשָׂר תְּעַשָׂר – עַשָׂר בשביל שתתעשר”, ולפי הגר”א ההבטחה לעשירות למי שמעשר חומש (לביאור הענין עיין במדה כנגד מדה חלק א’ עמוד שפ”ה, מדה כנגד מדה חלק ג’ עמודים שע”ט-ש”פ). (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – המכבד את אשתו מתעשר

“אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו”. תרגום: כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו, כי הברכה באה לאדם בשביל אשתו (בבא מציעא דף נט. לביאור הענין עיין במדה כנגד מדה חלק א’ עמודים שמ”ז-שמ”ח). (מפתחות הפרנסה)

סגולה נגד עין הרע בילד

להרים את העיניים לשמים הרב הקדוש מרשפשיץ זצ”ל כותב: “שמעתי בילדותי, כמו ששמעתי בנעוריי, סגולה שאומרים, שמי שרוצה שלא להכניס עין הרע בילד, שיסתכל על השמים”. ולדעתי, אומר הוא את הטעם, כי עין הרע באה מכך שכאשר אדם רואה אצל מישהו דבר יפה או גדולה וכסף או ילדים וכדומה בכל מעלה, והוא מתבונן בהתפעלות גדולה […]

סגולה נגד עין הרע מהגמרא

אם מישהו חושש מעין הרע, עליו להחזיק את אגודל יד ימין בכף יד שמאל ואת אגודל יד שמאל בכף יד ימין, ולומר: “אני פלוני בן פלוני מזרעו של יוסף, שלא שולטת בו עין הרע, שנאמר ‘בן פורת יוסף בן פורת עלי עין’”. את הלחש הזה יכול כל אחד לומר, כי כל היהודים מכונים על שם […]

סגולה נוראה לשמירה ולזכות במשפט

סגולה נוראה מהחיד”א לזכות בדין ובמשפט ולשמירה עליונה יאמר עלינו לשבח ואנא בכח בסדר הזה   עָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכֹּל. לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית. שֶׁלֹּא עָשָנוּ כְּגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת. וְלֹא שָמָנוּ כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה. שֶׁלֹּא שָם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגוֹרָלֵנוּ כְּכָל הֲמוֹנָם:שֶׁהֵם מִשְׁתַּחֲוִים לְהֶבֶל וָרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לֹא יוֹשִׁיעַ:וַאֲנַחְנוּ כּוֹרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ […]

סגולה נוראה לשמירה

אמירת מזמור פרק קכא בתהילים שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, הוא סגולה גדולה לשמירה (סגולות רבותינו בשם הרמ”ק) והוא סגולה גדולה לשמירה מעין רעה ליולדת ולנולד. ובספר שורשי השמות כתב שהוא סגולה לומר שיר למעלות בצורת מנורה כזה:    

סגולה לשמירה והצלחה

אמירת מזמור ס”ה בתהילים חמש פעמים בכל יום סגולה להצלחה ולשמירה ולבריאות (סגולות רבותינו)  תהילים פרק סה א  לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר, לְדָוִד שִׁיר. ב  לְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה אֱלֹהִים בְּצִיּוֹן;    וּלְךָ, יְשֻׁלַּם-נֶדֶר. ג  שֹׁמֵעַ תְּפִלָּה–    עָדֶיךָ, כָּל-בָּשָׂר יָבֹאוּ. ד  דִּבְרֵי עֲוֺנֹת, גָּבְרוּ מֶנִּי;    פְּשָׁעֵינוּ, אַתָּה תְכַפְּרֵם. ה  אַשְׁרֵי, תִּבְחַר וּתְקָרֵב–    יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ: נִשְׂבְּעָה, […]

סגולה לשמירה

טוב לברך ברכת מאורי האש במוצאי שבת על נר העשוי משעוה הנקראת דונג והוא מסוגל מאד לשמירה והצלחה (סגולות רבותינו) 

סגולה לאריכות ימים

מקובל כי הדפסת ספרי רבנו הרמב”ם זיע”א סגולה היא לאריכות ימים, כך אמר הסטייפלער זי”ע לרבי שבתי פרנקל זצ”ל שלא ימהר בהדפסת כל ספרי הרמב”ם, כי היא סגולה לאריכות ימים. (סגולת רבותינו בשם דרך שיחה חלק א עמוד תמ)

סגולה לבן זכר מהאור החיים הק’

לימוד הקטע הבא בליל הסדר  סגולה לבן זכר  ידוע בשער בת רבים שהלומד את דברי רבינו האוה”ח הקדוש דלהלן בליל הסדר יזכה לבן זכר ורבים נושעו בזכות סגולה זו  והגדת לבנך ביום ההוא לאמר וגו’ שם יג ח כתב רבינו האוה”ח הקדוש י”ל והגדת לבנך בשלמא אם יש לו בן יכול אם אין לו בן […]

שלש סגולות לשמירה בדרכים

ראוי לקדש את הלבנה לפני יציאתו לדרך וזוהי סגולה להנצל מכל סכנה   וכן סגולה לטבול עצמו במקווה, קודם יציאה לדרך, ומה טוב גם ללמוד קודם יציאתו (ויהי בנסוע לא)

סגולה לשמירה בדרכים

שליח מצוה לצדקה ישתדל להיות שליח מצוה ולכן יבקש מחבירו שיתן לו מטבע לצדקה ועי”ז נעשה שליח מצוה שאין ניזוק  או יקח בעצמו איזה מטבע ויעשה סימן ויאמר לכשאבוא למקום פלוני אתן זה לצדקה בלא נדר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס  (ספר ויהי בנסוע – שבט מוסר בשם ספר חוקי חיים)

סגולת הרבינו תם לשמירה והצלחה

תפלה נוראה וקדושה מרבינו תם  לשמירה והצלחה בספר יוסף אומץ (עמוד קלו אות תפד): תפלה זו קבלה מרבינו תם: “האומרה בכל יום, אני ערב בדבר שלא יארע לו שום פגע רע בכל אותו יום ויצליח בכל דרכו”. בְּבַקָּשָׁה מִכֶּם מִיכָאֵל וְגַבְרִיאֵל וּרְפָאֵל, שֶׁתַּעַמְדוּ בִּתְפִלָּה בְּבַקָּשָׁה וּבְתַחֲנוּנִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁאַצְלִיחַ בְּכָל […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם