תפילת החזו”א לנחת מהילדים

  • מרן החזון אי”ש זצ”ל יעץ לאמא להוסיף בברכת שמע קולנו את התפילה הזו (וכשהיה מרן החזון אי”ש רואה בחור המצליח בלימודו, היה מתבטא שרואים שהיתה לו אמא שידעה להתפלל בהדלקת נרות שבת):

“יהי רצון מלפניך שתרחם על פלוני בן פלונית ותהפוך לבבו לאהבה וליראה שמך ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת תורתך הקדושה ותכין את כל הסיבות המביאות לתורתך הקדושה, כי אתה שומע תפילה ברחמים, ברוך אתה ד’ שומע תפילה”

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם