תפילין כהלכתן

אמרו חז”ל כל המניח תפילין כתיקונם, מאריך ימים 

(ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי מנחות כ”ח)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם