שמות המועילים לנשיאת חן

  • סגולה למציאת חן, שיאמר את שמו של המלאך ‘אוריא”ל’ שבע פעמים בנשימה אחת (מוזכר בספרו של בעל הבן איש חי – שו”ת תורה לשמה סימן תכד)

  • כתוב את השם ‘אנקצוך’ על קלף של צבי ושים בכיסך (אוצר הסגולות עמ’ רע”ד)

  • סגולה לנשיאת חן, לרשום על קלף את השם: ‘טפטפיה’ ולתלות הקלף על צווארו (שער הצלחה בשם מלבושי שרד)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם