שלימות הכתובה – סגולה לשלום בית

קיבלו בידי הצדיקים שכאשר יש חסרון (חס ושלום) בשלום בית, יש עצה לבדוק את הכתובה אם נכתבה כדת וכדין, ובפרט שמות האיש והאישה (כך כתב בספר סגולות ישראל ובשו”ת אפקרסתא דעניא בשם הרה”ק מנאסוד). ומרומז בלשון הגמרא (שבת קל) ליכא כתובה דלא רמי ביה תיגרא (אין כתובה שאינה גורמת מריבה) – שחסרון בכתובה יש לו שייכות למריבה (חס ושלום). ונראה לי טעם וסמך לדבר שהכתובה היא סגולה לשלום בית, שכאשר פותחים את הכתובה ורואים מה שכתוב שם: ואנא אפלח ואוקיר יתיכי כגוברין יהודאין דמוקרין נשיהן בקושטא (ואני אפרנס ואכבד אתכם כדרך שאנשים יהודים המכבדים נשותיהם כראוי), ונזכר בחובתו לכבד ולהעריך את אשתו, מתעורר הוא לשפר את התנהגותו כלפיה באהבה ואחווה. והתעוררות זו בעצמה היא הסגולה הכי גדולה לשלום בית.

(אבנים יקרות – הרב אברהם משה שאיא)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם