פרק שירה בכל יום

סגולה לאריכות ימים לומר בכל יום פרק שירה, דאמר רבי אלעזר: כל האומר שירה בעולם הזה, זוכה לאומרם בעולם הבא, וינצל מיצר הרע ומדין קשה ומכל מיני מזיקים, וזוכה לאריכות ימים

(מזקנים אתבונן יא)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם