פסוקים מן התורה המסוגלים לנשיאת חן

  • סגולה לנשיאת חן לקרוא במוצש”ק אחרי הבדלה פרק ראשון שבפרשת וישלח (זכרו תורת משה ממדרש תלפיות)

  • סגולה למצוא חן לומר הפסוק בפרשת שמות “ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכן לא תלכו ריקם” (מכתם לדוד בשם הרמב”ם)

  • סגולה נפלאה למצוא חן בעיני שרים ומלכים לכתוב על קלף פסוק זה: ‘ונתתי את חן העם וגו” ולשאת אותו תמיד, ובו אני השגתי מה שהשגתי בעיני מלכי הערב במצרים ובאלכסנדריא למצוא חן בעיני מלכים ושרים (אגרות הרמב”ם (אגרת לפסיא) עמ’ לו)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם