סגולת נספות לעין הרע

צורת האות ה’ מכסף הוא סגולה שלא ישלוט בו עין הרע.

יאמר כל יום את חמישע עשר פרקי שיר המעלות.

אמירת פיטום הקטורת טוב נגד עין הרע.

מזוזה שהיא כהלכתה אין שד מזיק יכול לשלוט במקום.

להבריח רוח טומאה סגולתה לקרוא פרשת נח .

יאחוז אגודל ימין וארבע אצבעות שמאל, ואגודל שמאל בארבע אצבעות ימין ויאמר: “אנא פב”פ מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא, דכתיב בן פרת יוסף, בן פרת עלי עין”, (ובספרים כתוב שיאמר גם כן): “ויעקב איש תם ישב אהלים. ואני ברב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלקים”.

) ספר המידות, סגולות ישראל.)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם