סגולת הזהיר בנר

המקפיד להדליק נרות שבת בהידור מובטח לו שיהיו בניו תלמידי חכמים (תלמוד בבלי שבת דף כ”ג ע”ב)

וכיוון שהמצוה מוטלת על האישה תתפלל להשם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת, שיתן לה בנים מאירים בתורה, כי התפילה יותר נשמעת בשעת עשיית המצווה, ובזכות נר שבת תזכה לבנים צדיקים ובעלי תורה (רבינו בחיי שמות יט ג) 

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם