סגולת אמירת הקטורת

  • להינצל מכל מחלה ומכל צרה וצוקה גדולי הדורות זצ”ל היו מייעצים בזמן של מחלות וצרות ואסונות רח”ל להקפיד לומר קטורת בכוונה ובמתינות ג’ פעמים ביום א’ לפני שחרית ב’ בסוף שחרית בפיטום הקטורת ג’ לפני מנחה והמקור לזה הוא בזוהר הק’ ח”ב דף רי”ח ב דמבואר שם דע”י אמירת קטורת בכוונה בכל יום ניצולין מכל רע ואם היו בני אדם יודעין מעלת אמירה זו היו מכתירין זאת ככתר לראשם עיי”ש (צהר ה’ עמ’ תס”א)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם