סגולות שיעשה קודם המשפט

  • לקרוא קודם המשפט פרשת וישלח עד חמישי שזה מסוגל להצלחה (יסוד צדיק עמ’ עד”ר)

  • יאמר לפני המשפט פרק י”ב שבתהילים: ‘למנצח על השמינית וגו” (אביעה סגולות בשם ספר רפואה וחיים פי”ב אות קל”ג)

  • יאמר לפני המשפט כ”ד פעמים את הפסוק בתהלים קי”ט קל”ז: “צדיק אתה ד’ וישר משפטיך (אביעה סגולות בשם ספר רפואה וחיים פי”ב אות קל”ג)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם