סגולות נוספות למניעת הפלה

  • שהאשה תכרוך סביב לבטנה בכל משך ההיריון חוט אדום שהקיפו בו את קבר רחל שבע פעמים (מנהג קדמון הובא בספר מאורות נתן חנוכה עמ’ טו)

  • פרק א’ שבתהילים מסוגל לישועה לאשה שמפלת נפלים (זרע ברך ע”פ תהילים קדמון המיוחס לרב האי גאון)

  • התעסקות האישה בטחינת הקמח ובלישת הבצק לאפיית מצות היא סגולה שלא תפיל פרי בטנה (רבי חיים פלאגי’ רפואה וחיים פרק י”ב אות כ”ט)

  • סגולה למעוברת שתלד בשלום שכאשר תגיע לחודש התשיעי תטבול עצמה בלי ברכה במקוה טהרה (רפאל המלאך אות מ’)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם