סגולות נגד עין רעה

  • יאחז אצבע האגודל של יד ימינו בתוך אצבעות שמאלו ואגודל שמאלו יאחז בתוך אצבעות ימינו ובעודו אוחז בזה ובזה יאמר: ‘אנא פלוני בן פלוני מזרעא דיוסף אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא ככתוב בן פרת יוסף בן פרת עלי עין’ וירגיל האדם לעשות סגולה זו בכל יום קודם שיצא מפתח ביתו ללכת וגם בכל פעם שהוא יושב בין שני בני אדם והוא חושש מעין הרע שלהם יעשה כן (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ב ע”פ גמרא ברכות נה ע”ב)

  • יכניס האגודל של יד ימינו בנחיר אף ימין ואגודל שמאלו בנחירו השמאלי ויגביה הנחיריים כדי שיראה אותם בעיניו ויכוין נחיר גימטריא רס”ח וגודל גימטריא מ”ג וצירוף שניהם יחד עולה שי”א כמנין שי”א נימין קדישין והנה שי”א מצד ימין ושי”א מצד שמאל עולה מספר תרכ”ב בעוד האגודלים שלו תוך נחיריו ואז יאמר פסוק כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, גם יאמר פסוק “ואני ברוב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך” גם יאמר “ויעקב איש תם יושב אהלים” גם יאמר פסוק “בן פרת יוסף בן פרת עלי עין” וכל הפסוקים האלו יאמר אותם בעוד שהאגודלים שלו הם תוך נחיריו והוא רואה את נחיריו (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ב)

  • עיניו של דג רומזים לסוד עינא פקיחא על כן טוב לעשות בחתיכה קטנה של כסף או זהב צורת ראש דג עם העינים שלו ויתלה אותה האדם בבגדיו או בשלשלת מורה השעות שתולה בצוארו או במקום אחר וכן יתלה זאת לקטן בכובעו או בצוארו ע”י חוט והיא סגולה טובה לבטל עין הרע מן האדם הנושא אותה (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ד)

  • מביאים ראש דג ממש ומולחים אותו ומיבשין אותו ותולין אותו בחצר על הכותל במקום גבוה וגלוי לעין הכל וגם זה הוא סגולה טובה מאוד (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ד)

  • בני אדם המצטיינים בעושר בכבוד ובתכונות טובות מיוחדות נמצאים בסכנה מתמדת של עין הרע שעלולה להזיק להם לפיכך כאשר הזכירו מידותיו הטובות של אדם מסוג זה ויש חשש שמא המספר מקנא בו ומטיל בו עין רעה וכדי למנוע חשד זה נהגו להוסיף לדבריו מיד את המלים בעברית: “בלי עין הרע” (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ה)

  • אם מלו ביום אחד שני ילדים מאדם אחד יאמר אח”כ המלאך הגואל אותי וכו’ משום עין הרע (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ו)

  • מקפידים שלא לעשות חופה לשני אחים או לשתי אחיות ביום אחד משום דאין מערבין שמחה בשמחה מחשש עין הרע (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ו)

  • שאריות הפתילות של נרות חנוכה שנשארו לאחר שהנרות כבו הן סגולה טובה נגד עין הרע וסכנות אחרות (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ז)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם