סגולות מהרב כדורי זצ”ל

לקרוא בכל יום במשך ארבעים יום חמישה פרקי תהלים אלו: ל”א ל”ב ע’ ע”ב קכ”ד ואחר כך לבקש על הזיווג וזכות דוד המלך ע”ה תעמוד 

סגולה נוספת, יאמר את הפסוק “ויאמר אליהם אל תאחרו אותי וה’ הצליח דרכי שלחוני ולאלכה לאדוני (בראשית כד נו) שבע פעמים ויצליח

 

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם