סגולות מהגאון רבי חיים קניבסקי זצ”ל

  • להדפיס חידושי תורה (סגולה רבותינו עמ’ 81 בשם הגר”ח קניבסקי)

  • לקיים מצוות שילוח הקן (סגולה רבותינו עמ’ 82 בשם הגר”ח קניבסקי על פי המדרש)

  • להקפיד על טבילת עזרא (סגולה רבותינו עמ’ 103 בשם הגר”ח קניבסקי)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם