סגולות לרפואת הלב

  • סגולה לרפואת הלב להקפיד תמיד שיהיו כל חוטי הציצית שלו שלימים ואף אם חוט אחד חסר אעפ”י שמצד הדין בדיעבד זהו עדיין כשר מ”מ יחליפו מיד וזהו כי כל חוטי הציצית יחדיו הם ל”ב וכשהם בשלימות הם סגולה לבריאות הלב (צהר ה’ עמ’ ת”ס בשם רבי מאיר אבוחצירה זיע”א) 

  • סגולה לרפואת הלב לאכול אחרי סוכות מהאתרוג שבירך עליו בחג הסוכות עיין ספר סגולות ישראל (צהר ה’ עמ’ ת”ס)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם