סגולות לפרנסה

  • סגולה לפרנסה טובה להתגבר על מידת הכעס (סגולות מלכים אות ע”ג)

  • לקבל ע”ע שלא לגשת לאכול בבוקר עד שיעסוק בתורה (דרשות חת”ם סופר ח”ג דף רע”ט)

  • מי שמגביר קולו בתלמודו זוכה לפרנסה טובה (מדבר קדמות מער’ ק’ אות כ”א)

  • הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויין לו כל ימי חייו (פלא יועץ ערך אכילה בשם ספר החינוך)

  • אמירת כל ספר התהילים היא סגולה לפרנסה (אמונה ופרנסה לבע’ שומר אמונים עמ’ ס”א)

  • תפילה בציבור ובמניין היא סגולה לפרנסה (מאור ושמש פ’ משפטים)

  • הכנסת אורחים מביאה לאדם פרנסה (שמועות טובות בשם רבי זושא מאניפולי)

  • להתבונן בציציות מועיל לפרנסה (טעמי המנהגים ענייני ציצית בשם עטרת זקנים)

  • לומר בכל יום את י”ג עיקרי האמונה (מדרש פנחס)

  • לקרוא בכל יום את איגרת הרמב”ן (סגולות ישראל מערכת מ’ אות יז’)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם