סגולות לפרנסה מכח שבת קודש

  • להקפיד על תוספת שבת (תורת שבת א’ כ”ד בשם רבי משה מקוברין)

  • לומר בכל ע”ש פ’ ‘במה מדליקין’ (אמרי פנחס שער השבת מ”ד)

  • אכילת דגים בשבת הוא סגולה לפרנסה (חומש היכל הברכה – קאמרנא פרשת וישב)

  • אכילת תפוחים בליל שב”ק סגולה לפרנסה (החידושי הרי”ם שכן קבלה בידו בשם המגיד מקאזניץ)

  • למזוג כוס של הבדלה עד שיעלה על גדותיו ויישפך (ס’ ‘יש נוחלין’ לר’ שעפטיל בן השלה”ק)

  • להקפיד על סעודת מלוה מלכה (מלכי בקודש)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם