סגולות לנשים

  • שתקבל על עצמה שלאחר שתתחתן תייחד מיטה בביתה לאורחים (סגולת רבותינו בשם רבי יעקב אדלשטיין זצ”ל)

  • לחלוץ תפילין לנער בר מצווה כשמניחן לראשונה ביום בר המצווה (היכל עבודת ה’ ד’ עמ’ שצ”ג שכן מנהג יהודיה כורדיסטאן ושבדומה לזה נהגו בארצות צפון אפריקה, וכ”כ בספר ילקוט מנהגים עמ’ 69)

  • לטאטא את הסוכה שבע פעמים בערב הושענא רבא סגולה לזיווג (כל השונה הלכות – מנהגי לוב עמ’ 27)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם