סגולות לנשיאת חן

  • סגולה להיות אהוב על הכל ונושא חן, לזמר בכל יום את הטעמים פשטא זרקא וכו’ כפי שמובא בסוף החומש בניגון המקובל (שערי האמונה בשם רחמי אב אות כד)

  • סגולה לנשיאת חן, שים ידך על מצחך ואמור ג’ פעמים ‘השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני’ (מדרש תלפיות ענף חן)

  • אבן שחורה שנקראת אצל יוצאי עיראק בשם ‘פציח’, מי שמעביר אותה שלימה על גופו מסוגל לנשיאת חן (אוצר הסגולות עמ’ רע)

  • סגולה נפלאה למצוא חן וחסד בעיני אלקים ואדם הוא שלא יכעוס כלל וכלל (ספר סגולות ישראל)

  • רחץ פניך במרה של עז (אוצר הסגולות עמ’ רע”ג)

  • שמירת הברית היא סגולה למציאת חן (דבר חיים א’ כ”ב)

  • אמירת קידוש לבנה בשמחה סגולה למציאת חן (תנחומיך ישעשעו נפשי בשם האדמו”ר מטאלנא)

  • עניית אמן כהלכתו הוא סגולה למצוא חן בעיני אחרים (נחלת יוסף עמ’ שמ”ג)

  • סגולה היא כדי למצוא חן, שים ידך על מצחך, ואמור ג’ פעמים את הפסוק “השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני” (טעמו וראו בשם עדן מקדם)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם