סגולות למניעת עין רעה

  • עצה לינצל מעין רעה, שהוא עצמו יסתכל על הזולת ועל חבירו רק בעין טובה בשמחה ובלב שלם ללא קנאה וצרות עין ומידה זו תשמרנו מעין הרע (ס’ ים הכחמה בשם מחזור ויטרי)

  • כדי להקדים רפואה למכה ולמנוע שלא תשלוט העין רעה, יש לתלות על הצוואר שער של חמור שחור הלקוח מבין שתי עיניו מזכר לזכר ומנקבה לנקבה (אוצר הסגולות עמ’ ק”ן)

  • יכתוב שבע פעמים את המלה ‘מיכאל’ בכתיבה תמה של ספר תורה על עור דוב או עור צבי ויתלה בצווארו (אוצר הסגולות עמ’ ק”ן)

  • יתלה בצווארו שקית קטנה של פשתן שבה מעט עפר ממקום שנולד (אוצר הסגולות עמ’ קנ”א)

  • לשאת עין ימין של תרנגול שחור זקן (אוצר הסגולות עמ’ קנ”א)

  • ישא בצווארו שקית קטנה שבה ימצאו מעט כספית, מעט מלח ומעט אבנים קטנות שנמצאות בקורקבן של תרנגול שחור מזכר לזכר ומנקבה לנקבה (אוצר הסגולות עמ’ קנ”א)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם