סגולות לזמן המשפט

  • יביט בפני השופט ויאמר בלחישה ז’ פעמים: “ראשי ראש אריה וראשך ראש כלב מת” (ספר שער הצלחה מכת”י של הרה”ק הצדיק זצ”ל מטשענגארי)

  • שיאחז ביד ימינו בזמן המשפט מזוזה כשרה (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך)

  • להחזיק מרגלית טובה מתחת הלשון בזמן המשפט (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך)

ללכת לבית המשפט עם מעיל עליון (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם