סגולות להיפקד בזרע של קיימא

  • שתנדב האישה יין לברית מילה ותמזגנו בידיה (כתר מלכות לבעל הבן איש חי קנ”ט)

  • לבשל בדי ההושענות וישתו הזוג את המים (ליקוטי מהרי”ח)

  • לעסוק בגמילות חסדים (אהבת חסד למרן החפץ חיים סוף פרק ה)

  • סגולה לזרע של קיימא שהאשה תביט בסכין המילה אחר המילה (ספר המידות ערך מוהל)

  • סגולה לבני הזוג להיפקד בזרע של קיימא, שיוליכו את התינוק לברית מילה – ‘קוואטער’ (אוצר הברית חלק א עמוד קפח)

  • שיאמרו האיש ואישתו קודם הזיווג פרשת ‘ובראשי חדשיכם’ במדבר כ”ח (ליקוטי מוהר”ן קנ”א)

  • ללמוד ולהגות בקביעות בספר אור החיים הק’ בכל ערב שבת קדש (שבחי אור החיים)

  • לקחת מעט משיירי המצה שנלקחה למצוות אפיקומן ולהצניע בבית (סדר הערוך)

  • לכוון בימים הנוראים בפיוט “ונתנה תוקף” בתיבות “כמה יעברון וכמה יבראון” ולהזיל דמעות לפני שוכן מרום שעוד בשנה זו יזכו לכך (האדמו”ר בעל הפני מנחם מגור)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם