סגולות לדעת אם יקום החולה מחוליו

  • בכניסתך לחדר החולה תאמר הפסוק (תהלים קל”ט ט”ז) ‘גלמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו’ והיה אם ידבר החולה מיד בכניסתך לחדר יחיה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב) 

  • ישים בשתן של החולה חלב של אשה והיה אם החלב ישקע ימות החולה ואם יצוף החלב יחיה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב)

  • עוד אחרת ישים ביד החולה כרפס במשך כחצי שעה אח”כ יתן הכרפס לפני בעל חיים והיה אם הבע”ח יאכל הכרפס יחיה החולה ואם לאו לשמים יעלה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב)

  • הסתכל בבת עינו של החולה והיה אם תראה שדמותך נשקפת משם יחיה ואם לאו להפך ח”ו (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב)

  • יקח מלח דק דק ויתן ביד ימין של החולה אם יהיה לח יחיה החולה ואם לאו צריך רחמי שמים (דבק מאח מער’ ח אות ל”ח)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם