סגולות לגברים

  • זימון בברכת המזון הוא סגולה ליווג (סגולת רבותינו בשם הגר”ח קניבסקי שהמברך מתברך)

  • קידוש לבנה סגולה שימצא אדם את זיווגו וסימן לדבר לבנה ר”ת בתולה נשאת ליום הרביעי (ספר המידות ערך חיתון)

  • ללמוד בעיון מסכת ‘כתובות’ (‘אלף כתב’ בשם דודו הגר”י פרגר זצ”ל חתן המהר”ם שיק זצ”ל)

  • לקרוא בכל יום את קרבנות הנשיאים (ספר המדות ערך חתון)

  • ללמוד הלכות כיבוד אב ואם (ספר אחריך בנימין עמ’ רע”ח בשם הג”ר בנימין בצרי זצ”ל)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם