סגולות לבן זכר

  • לסדר את המיטות בין צפון לדרום (תלמוד בבלי ברכות דף ה’ ע”ב)

  • לפזר מעות לצדקה (תלמוד בבלי בבא בתרא דף י ע”ב)

  • להקדים ולתת שכר למלמד תינוקות (על פי המדרש רבה פרשה כ”ז ב’, ונוהגים להחזיק תלמיד עני שאין להוריו יכולת לשלם את שכר המלמד)

  • שתתן האישה צדקה (ילקוט חמישאי בשם אמרי שמעון)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם