סגולות לאשה שיהיו לה בנים תלמידי חכמים

  • אשה הקונה ספרים להשאילן לאחרים ללמוד בהם זוכה לבנים תלמידי חכמים (כף החיים (פלאג’י) כ’ י’ בשם ס’ מעבר יבוק)

  • אישה הנוהגת בצניעות יתירה, זוכה לבנים גדולים בתורה וביראה (ע”פ תלמוד בבלי יומא דף מ”ז ע”א)

  • קטן השומע קולות של לומדי תורה, אפילו שאינו מבין מה הם אומרים, הוא סגולה שיגדל תלמיד חכם (ע”פ פירוש רש”י ורע”ב באבות פרק ב’ משנה ח’ וכן בתלמוד ירושלמי מס’ יבמות פ”א ה”ו) וק”ו שלא ישמע חלילה שירי עגבים (ס’ חסידים רל”ח)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם