סגולה שינצל מתפיסה

  • סגולה שינצל מתפיסה יזכור אותו האיש אלו השמות: “אגלא, אלפא, אדא” ואחר כך יאמר מזמור לדוד בהיותו במערה תפלה עד גמירא (ספר שער הצלחה עמ’ ע”א)

  • סגולה להתיר אדם מבית האסורין יאמר אלו השמות י”ב פעמים: “נדון נדרון נמסו בשקצו אגלא” – יהי רצון שתוציאו את פלוני הנולד מאשת פלונית מבית האסורין (ספר מדרש תלפיות ענף הצלה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם