סגולה פשוטה למניעת הפלה

  • הבעל יאמר בכוונה לפני קריאת התורה את הפסוק “ואתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים כולכם היום” (שו”ת תשובות והנהגות ח”א סי’ תש”צ מהגאון רבי אריה לוין זצ”ל בשם המקובל בעל ה’לשם שבו ואחלמה’)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם