סגולה נפלאה מה’חפץ חיים’

מי שמעורר ומחזק תמיד את הציבור לקבל ולהדליק נרות שבת בזמן יזכה לבנים גדולי ישראל (משנה ברורה רנ”ו ב’)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם