סגולה נגד עין הרע בילד

להרים את העיניים לשמים

הרב הקדוש מרשפשיץ זצ”ל כותב: “שמעתי בילדותי, כמו ששמעתי בנעוריי, סגולה שאומרים, שמי שרוצה שלא להכניס עין הרע בילד, שיסתכל על השמים”. ולדעתי, אומר הוא את הטעם, כי עין הרע באה מכך שכאשר אדם רואה אצל מישהו דבר יפה או גדולה וכסף או ילדים וכדומה בכל מעלה, והוא מתבונן בהתפעלות גדולה במעלתו של הזולת, אפילו אם ההתפעלות באה מתוך אהבה של אחד לשני, אף על פי כן הוא גורם רעה עם ההתפעלות, כי הוא מפריד את הדבר משורשו. אילו היה הרואה חכם ודבוק בהקב”ה, לא היה מתפעל מכך כלל, כי מה שייך להתפעל מהיופי של הקב”ה כביכול, מה שהוא רואה הוא הרי הכל תפארתו של ריבונו של עולם, שהקב”ה משפיע מחוכמתו יתברך בצלמו ודמותו. לכן צריך להרים את העיניים לשמים, ועל ידי כך מקשרים מחדש את הדבר לשורשו, וזוהי עין טובה ולא עין הרע, עד כאן תוכן דבריו הקדושים.

(והייתם לי סגולה בשם זרע קודש ויצא)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם