סגולה לשמירה בדרכים

שליח מצוה לצדקה

ישתדל להיות שליח מצוה ולכן יבקש מחבירו שיתן לו מטבע לצדקה ועי”ז נעשה שליח מצוה שאין ניזוק 

או יקח בעצמו איזה מטבע ויעשה סימן ויאמר לכשאבוא למקום פלוני אתן זה לצדקה בלא נדר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס 

(ספר ויהי בנסוע – שבט מוסר בשם ספר חוקי חיים)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם