סגולה לשלום בית – להכין את הנרות שבת לאשה

סגולה לשלום בית – שהאיש בעצמו יכין את הפמוטים והנרות של שבת, כדי שאשתו תדליק אותם. 

ומצאתי זכר לדבר זה ממה שכתב הרא”ש (שבת פרק ב סימן כא): “אמר ריב”ל: כתוב ‘וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נוך ולא תחטא’ (איוב ה כד) – ‘וידעת כי שלום אהלך’ זו הדלקת נר, שהיא שלום בית”. 

והוא לקוח מגמרא שבת (לד ע”א). וכן הובא בספר “בן איש חי”.

וכך אני נוהג מקדמת דנא.

(ויען שאול – הרב שאול ואקנין)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם