סגולה לרפואה לחולה

  להכניס אורחים לבית

(צרור החיים פ’ קס”ג בשם רבי פנחס מקוריץ)

  לתת צדקה להכנסת כלה

(רבי חנוך העניך מאלכסנדר, כיוון שהכנסת כלה מופיעה בברייתא

בין ביקור חולים להלווית המת)

  לתת את נעלי החולה לעני

(צרור החיים)

  לתת את כל אשר לו לצדקה 

(בשם היהודי הקדוש מפרשיסחא)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם