סגולה לרפואה בדוק ומנוסה

לאסוף עשרה בני אדם ישרים לתפילה

ויקראו בספר התהילים את כל הפסוקים המפוזרים כל אות מאותיות שמו (כגון אם מתפללים על איש ששמו משה יאמרו הפסוקים שבספר תהילים המתחילים באות מ’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים כאות ש’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים באות ה’ וכו(‘ וכמו כן אותיות של אביו ושל אמו, ולא יאמרו לחולה עצמו שעושים כן אלא ישמרו הדבר בסוד )

החיד”א זיע”א בספרו עבודת הקודש פרק סנסן ליאיר סימן י”א(

 

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם