סגולה לפרנסה – צדקה בשעת צמצום הפרנסה

לתת צדקה, כדברי הגמ’ (גיטין דף ז.): “אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין, יעשה מהן צדקה”. המהר”ל (חידושי אגדות) ביאר הטעם בזה, שכאשר האדם משפיע לאחרים – השם ית’ משפיע אליו. ובעיון יעקב ביאר ע”פ הגמ’ בשבת (דף קנא:), שכל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים.

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם