סגולה לפרנסה – מעשר כספים

לדקדק בנתינת מעשר, כמובא בשבת (דף קיט., תענית דף ט.): “עַשָׂר תְּעַשָׂר – עַשָׂר בשביל שתתעשר”, ולפי הגר”א ההבטחה לעשירות למי שמעשר חומש (לביאור הענין עיין במדה כנגד מדה חלק א’ עמוד שפ”ה, מדה כנגד מדה חלק ג’ עמודים שע”ט-ש”פ).

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם