סגולה לפרנסה – למנצח בצורת המנורה

יאמר בכוונת הלב מזמור “למנצח בנגינות (תהלים ס”ז) בצורת המנורה ולומר עליו בקשה לפרנסה ויבקש מה’ ית’ שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו ועסקיו (לשון חכמים ח”ב סימן ו’-ז’. עיין שם לשון הבקשות).

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם