סגולה לפרנסה – ללמוד פירש”י ורבי אליהו מזרחי במוצש”ק

הלומד פירוש רש”י ופירוש רבי אליהו מזרחי במוצאי שבת, יתברך בשפע ברכה (כף החיים, סימן ל”א אות נ”ח).

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם