סגולה לפרנסה – לומר פסוק ולכוון השם הקדוש

לכוון שם קדוש זה המסוגל להצלחה, שם “כסה בפז”. ומוצאו מהפסוק: “ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל” (תהלים ק”ה ל”ז). ועל כן יאמר פסוק זה כמה פעמים, ואח”כ יערוך תפילה לה’ שיצליחהו בממון ובפרנסה טובה בזכות השם הקדוש שנתכוון בו שהוא “כסה בפז” (עוד יוסף חי דרשות, פרשת תרומה).

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם