סגולה לפרנסה – לומר במוצ”ש ק”ל פעמים אליהו הנביא

לומר במוצ”ש ק”ל פעמים “אליהו הנביא זכור לטוב” (בן איש חי, שנה שניה פרשת ויצא אות כ”ה).

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם