סגולה לפרנסה והצלחה, שלא יראה עניות וחסרון כיס, ועוד כמה עניינים.

מובא בשם האריז”ל לומר כל יום תיקון מ”ח מתיקוני הזוהר הק’, בראשית תמן וכו, אשר זהו סגולה לתקן ולטהר נפשו, ואינו רואה מיתת בניו, וזוכה ליראת שמים, ומצליח בכל דרכיו, ולא יצטרך לבריות, וכל אויביו יפלו תחתיו, ויזכה לאריכות ימים ושנים ולחיי עוה”ב עכ”ד

(צוהר – ה / הרב אליקום דבורקס ועוד ספרים)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם