סגולה לפרנסה – המכבד את אשתו מתעשר

“אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו”. תרגום: כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו, כי הברכה באה לאדם בשביל אשתו (בבא מציעא דף נט. לביאור הענין עיין במדה כנגד מדה חלק א’ עמודים שמ”ז-שמ”ח).

(מפתחות הפרנסה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם