סגולה למנוע מריבה בבית

  • סגולה למנוע מריבות בבית ח”ו, שהבעל ילמד תורה בקול רם בכל יום בביתו, ושאשתו תשמע את קולו בעת הלימוד (ספר אבנים יקרות, מאמר יוצר האדם ענף ג’ עמ’ תכ”ז)

  • שילך הבעל לקבר של מת ויקח ג’ פעמים מן עפר הקבר ההוא, ויאמר: “כשם שזה המת נשתתק ואינו מדבר ואינו מרגיש, כך פלוני לא ירגיש ולא ידבר דבר מענין אשתו מטוב ועד רע, כלל ועקר” ויזרוק את העפר ההוא באש (ספר הפעולות למוהרח”ו ח”ד סי’ תכ”ו)

  • סגולה שלא תהא מריבה בתוך ביתו, לתת צדקה לעניים ביד רחבה (רבי חיים פלאג’י זצ”ל בהקדמה לספרו מועד לכל חי וכן בספרו צדקה לחיים אות טו”ב)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם