סגולה לזש”ק – שהאשה תהיה בשמחה

שמחה היא סגולה לעקרה, וראיה לכך: “ותצחק שרה בקרבה” ומן הכתובים “מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה”, הינו עם האשה היא עקרה על ידי השמחה נעשית אם הבנים

(ספר עם סגולה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם