סגולה לזש”ק – נתינת צדקה

רבי יהושוע בן לוי אומר כל הרגיל לעשות צדקה הויין לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה

(ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי בבא בתרא ט ע”ב)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם