סגולה לזש”ק – ליתן שמן לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס

יום שתטבול האשה ייתן שמן לכבוד נשמת רבי מאיר ויאמר ג’ פעמים קודם: הריני מנדב שמן זה למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שהקב”ה בזכות רבי מאיר יזכני להוליד הלילה הזו הבאה לשלום ותתעבר אשתי פב”פ בבן זכר לחיים טובים ולקיימא זרע אנשים לעבודתו יתברך אלהא דרבי מאיר ענני, אלהא דרבי מאיר ענני

(ספר עם סגולה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם